PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Leier tervezési segédlet

Adatszolgáltatás Leier mesterpanel (LMP) gyártáshoz

LMPA Leier mesterpaneles födémből készült teherhordó szerkezet tulajdonképpen nagy felületű, vékony előregyártott filigrán elemekből és helyszíni felbetonból áll. Viselkedését és méretezését tekintve a monolit vasbeton födémekkel egyformán kezelendő. Készülhet egy- de akár kétirányban teherhordó szerkezetként is. Felhasználható teherhordó falas és pillérvázas épületek esetén is.

A födémek tervezésekor a monolit vasbeton lemezekhez alkalmazott méretezési módszer szerint kell eljárni. Azonban LMP elemeket alkalmazva  a kiviteli tervek elkészítésekor a hagyományoshoz képest egy kissé eltérő tervdokumentációt kell készíteni. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a hagyományos tervezési gyakorlatban elkészülő födém zsaluzási és alsó vasalási terv helyett egy terv készül, amely tartalmazza a tervezett födém zsaluzási adatszolgálétatását, teherviselési főirányait minden mezőben jól láthatóan megjelölve, és a födémbe kerülő mindkét irányú alsó vasalást cm²/fm-ben kifejezve. Azaz, leegyszerűsítve egy vasalási adatszolgáltatással és födémmezőnként teherviselési főirányokkal ellátott zsaluzási tervet kell készíteni. A födémszerkezethez kapcsolódó felső vasalási tervet változatlanul kell elkészíteni, de az előregyárott mesterpanel vastagságát a hajlított (pl. szegő) vasak geometriájának meghatározásakor figyelembe kell venni.

A födém alsó vasalásába tervezett esetlegesen szükséges erősítéseket, beépítendő átszúródási vasakat  is meg kell adni. Ezekről külön elhelyezési tervet nem kell készíteni, hiszen a kéregpanel tartalmazni fogja ezen elemeket. Lehetőség van a panelra közvetlenül vasakat is elhelyezni , ezt szintén a vasalási adatszolgáltatásban kell a gyártó számára megadni. A Leier szakemberei ezek után tudják az adott födémhez szükséges födémpanel elhelyezési tervet és elemterveket elkészíteni, amely minden a tervező által megadott kiegészítő, erősítő vasalást tartalmazni fog.

 Letölthető anyagok:

Leier panelkiosztási terv mintaLeier panelkiosztási terv MINTA

 

 

 

 

Leier vasalási adatszolgáltatás LMP MintaLeier vasalási adatszolgáltatás Leier mesterpanel (LMP) MINTA

 

 

 
Tartószerkezeti adatszolgáltatás Leier kéregfal (LKF) gyártáshoz

Leier kéregfal

A Leier kéregfal elemek nagyméretű, előregyártott falelemek, melyek minden esetben az adott igényeknek megfelelő egyedi méretben és kialakításban készülnek. Az előregyártott falpanel kétoldali (külső és belső) vasbeton kéregrészből és az ezeket összekötő hegesztett térbeli betonacél rácsból, illetve a külső és belső kéregben elhelyezett, a tervező által megadott mennyiségű falvasalásból áll. A két kéreg közötti részt statikus tervező által meghatározott minőségű betonnal kell kitölteni a beépítést követően. A betonmag szilárdulását követően a kibetonozott kéregfalat már teljes értékű monolit vasbeton szerkezetnek tekinthetjük.

Viselkedését és méretezését tekintve a monolit vasbeton szerkezetekkel egyformán kezelendő. Készülhet gyengén vasalt nem teherhordó (pl. térelválasztás), és méretezett vasalással ellátott teherhordó szerkezetként is. Megjegyezzük, hogy a kéregfal kibetonozás nélkül, önmagában nem teherviselő elem!

Felhasználható teherhordó, térelválasztó, faltartó és egyéb függőleges vasbeton szerkezeti elemként is. Napjainkban már koporsófödémek is készülnek LKF elemek felhasználásával.

A falak tervezésekor a függőleges monolit vasbeton szerkezeteknél alkalmazott méretezési módszerek szerint kell eljárni. Azonban LKF elemeket alkalmazva a kiviteli tervek elkészítésekor a hagyományoshoz képest egy kissé eltérő tervdokumentációt kell készíteni. Ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a hagyományos tervezési gyakorlatban elkészülő falak vasalási terve helyett egy olyan terv készül, amely tartalmazza a tervezett falak zsaluzási adatszolgáltatását, valamint minden mezőben jól láthatóan megjelölve a külső és belső kéregbe kerülő mindkét irányú vasalást, és az esetlegesen szükséges lokális erősítéseket cm²/fm-ben kifejezve. Azaz, leegyszerűsítve egy vasalási adatszolgáltatással ellátott zsaluzási tervet kell készíteni. A falakban esetlegesen elhelyezett csatlakozó vasalásokat szintén cm²/fm-ben kifejezve kell megadni. A Leier szakemberei természetesen hagyományos falvasalási tervekből, amennyiben azok már rendelkezésre állnak, is el tudják készíteni a kéregfalak kiosztási- és elemterveit. 

Az optimális elemkiosztási tervek elkészítéséhez nagy segítség a Leier szakemberei számára az építéshelyi daru teherbírási diagramjának az ismerete.

 Letölthető anyagok:

Leier kéregfal letöltésLeier vasalási adatszolgáltatás Leier kéregfal (LKF) MINTA